• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Back to top