• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Back to top