• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Back to top