• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Back to top