• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Back to top