• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top