• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Back to top