• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Back to top