• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Back to top