• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Back to top