• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Back to top