• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Back to top