• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Back to top