• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Back to top