• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Back to top