• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Back to top