• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam

Địa chỉ: Thôn 8, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Huệ

 

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ Công ty được thành lập ngày 19/12/2011 theo Quyết định số 645-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Hiện nay Đảng bộ Công ty có 39 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí. 

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Back to top