• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam

Địa chỉ: Thôn 8, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Huệ

 

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ Công ty được thành lập ngày 19/12/2011 theo Quyết định số 645-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Hiện nay Đảng bộ Công ty có 39 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí. 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Back to top