• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam

Địa chỉ: Thôn 8, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Huệ

 

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ Công ty được thành lập ngày 19/12/2011 theo Quyết định số 645-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Hiện nay Đảng bộ Công ty có 39 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí. 

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top