• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Back to top