• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Back to top