• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Back to top