• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Back to top