• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 68-70 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Ngô Đức Chiến

Điện thoại: 0912313877

Ngành nghề kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ cơ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chuyển từ Đảng ủy bộ phận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng thành phố. Từ ngày 06/5/2008, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Hiện nay có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 81 đảng viên.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Back to top