• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 68-70 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Ngô Đức Chiến

Điện thoại: 0912313877

Ngành nghề kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ cơ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chuyển từ Đảng ủy bộ phận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng thành phố. Từ ngày 06/5/2008, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Hiện nay có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 81 đảng viên.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Back to top