• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 68-70 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Ngô Đức Chiến

Điện thoại: 0912313877

Ngành nghề kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Đảng bộ cơ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chuyển từ Đảng ủy bộ phận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng thành phố. Từ ngày 06/5/2008, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Hiện nay có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 81 đảng viên.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Back to top