• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Back to top