• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Back to top