• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc

Trong 02 ngày 26, 27/8/2016, tại Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức 04 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố cho 1875 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đến từ 84 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

               

     Đ/c Trần Văn Khuê - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

               

        Đ/c Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

              

      Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

               

                                                                Các đại biểu tham dự

Báo cáo viên tại các Hội nghị là các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối: Đồng chí Trần Văn Khuê - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.Với thời gian tập trung học tập không nhiều, các đồng chí báo cáo viên đã  truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới cũng như những vấn đề có liên quan thiết thực đến doanh nghiệp trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tại các cấp ủy cơ sở tham gia lớp học với tinh thần nghiêm túc, tập trung nghe giảng, ý thức trách nhiệm cao. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách sát thực, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết đã tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, trên cơ sở đó thống nhất hành động, tạo ra phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Ban Tuyên giáo ĐUK

Các tin khác

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Back to top