• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc

Trong 02 ngày 26, 27/8/2016, tại Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức 04 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố cho 1875 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đến từ 84 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

               

     Đ/c Trần Văn Khuê - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

               

        Đ/c Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

              

      Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội

               

                                                                Các đại biểu tham dự

Báo cáo viên tại các Hội nghị là các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối: Đồng chí Trần Văn Khuê - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.Với thời gian tập trung học tập không nhiều, các đồng chí báo cáo viên đã  truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới cũng như những vấn đề có liên quan thiết thực đến doanh nghiệp trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tại các cấp ủy cơ sở tham gia lớp học với tinh thần nghiêm túc, tập trung nghe giảng, ý thức trách nhiệm cao. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách sát thực, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết đã tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, trên cơ sở đó thống nhất hành động, tạo ra phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Ban Tuyên giáo ĐUK

Các tin khác

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Back to top