• slide 1
  • slide 2

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng, sơ kết 9 tháng năm 2018, tổng kết 10 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ”.

Sáng ngày 10/10/2018, tại hội trường Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2018, tổng kết 10 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách Khối; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; lãnh đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc.

Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018

Trong 9 tháng năm 2018, Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Thành ủy lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động; chủ động tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp việc tái cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp. Đề ra và thực hiện các giải pháp lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt; chủ động tìm phương án tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định; bảo vệ và có giải pháp nâng cao thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp và đạt được kết quả cụ thể như sau: Tổng doanh thu: 13.921 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách Nhà nước: 641 tỷ đồng; tổng lợi nhuận: 1.155 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập cho 26.292 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn 10 doanh nghiệp không có lợi nhuận do còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối triển khai đồng bộ đạt kết quả toàn diện. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn thành việc triển khai tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7 (khoá XII); tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách , tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Tổ chức 01 lớp đảng viên mới cho 177 học viên và 01 lớp cảm tình đảng cho 121 học viên đợt 1 năm 2018. Kiện toàn, bổ sung cán bộ chủ chốt, cấp ủy đối với 20 đơn vị; chuyển sinh hoạt đảng cho 251đồng chí đi; kết nạp 110 đồng chí; quyết định chuyển chính thức 154 đồng chí; xóa tên 04 đảng viên; khai trừ 01 đảng viên; cử 08 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương; 07 đồng chí tham gia lớp chuyên viên và chuyên viên chính; phối hợp tổ chức 01 lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị Tô Hiệu cho 70 đồng chí. … Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các tổ chức Đảng trực thuộc đảm bảo đúng quy định; công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ trong Đảng bộ Khối”. Báo cáo đã chỉ ra rõ nét những  kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong 10 năm qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở đối với các chi bộ trực thuộc từng bước được chú trọng, đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát với tình hình thực tế, phù hợp với đặc thù của các chi bộ, tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Hầu hết các chi bộ duy trì được hoạt động khá ổn định, bám sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 85% các chi bộ trong Khối có nền nếp sinh hoạt định kỳ đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên. Có 5% trên tổng số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo các chuyên đề. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, đa dạng, phong phú. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt. Những tồn tại, hạn chế cũng được nghiêm túc chỉ ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác địnhtrong thời gian tới, sẽ tiếp tục bổ sung, sửa đổi một số nội dung cũng như việc tổ chức thực hiện Chuyên đề để phát huy hiệu quả cao hơn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ, bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; thường xuyên đi dự sinh hoạt một số chi bộ theo cụm phụ trách để nắm bắt tình hình thực tế và có sự chỉ đạo phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.Để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương 20 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chuyên đề.

Đ/c Nguyễn Xuân Bình - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định, gắn Huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí

Đ/c Nguyễn Xuân Bình - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng và tặng hoa cho đồng chí Bùi Trung Nghĩa

Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen và hoa cho các tập thể được khen thưởng

Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen và hoa cho các cá nhân và tập thể chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được khen thưởng

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Tại buổi lễ, có 12 đồng chí được nhận Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2018; 01 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng.

Đ/c Nguyễn Xuân Bình - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thay mặt cho Thành ủy, UBND thành phố chúc mừng 12 đồng chí đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng đợt02/9/2018; khẳng định đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng ta và Thành ủy đối với sự cống hiến lớn lao của các đồng chí trong quá trình phấn đấu, rèn luyện; chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng, mong muốn  đồng chí Bí thư sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng thông tin thêm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 của thành phố, đồng thời chia sẻ các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để doanh nghiệp nắm bắt và chia sẻ. Trong 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; quan tâm làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; là cầu nối, thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh với lãnh đạo thành phố để có biện pháp tháo gỡ và đề ra được cơ chế chính sách giải quyết tốt các vấn đề của doanh nghiệp.

Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc

Bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và ý kiến tham gia báo cáo của các đồng chí lãnh doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí đã gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2018); gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các Ban Đảng của Thành ủy nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2018, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;tham gia nộp ngân sách, đóng góp quỹ xã hội từ thiện, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; Quan tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên của đơn vị; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Thành ủy một cách hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chủ đề năm của thành phố.

Ban Biên tập Website ĐUK

 

 

 

Các tin khác

Ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khối thi đua các Ban, Cơ quan Thành ủy và các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.Bế giảng lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “ Yêu thương trao đi, yêu thương còn mãi”Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng thăm và làm việc tại huyện Đảo Bạch Long VĩTiếp xúc kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019),Khối thi đua các ban, cơ quan Thành ủy tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2019Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng chúc tết Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng!Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng chúc tết và tặng quà cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp hoạt động công íchĐảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đã đến chúc tết và tham dự chương trình Xuân Yêu thương tại đồn Biên phòng, huyện Cát Hải

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Back to top