Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Khen thưởng 41 tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 16/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp giai đoạn 2020 – 2025”. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp thành phố khối chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm, trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối vẫn nỗ lực đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 14.167 tỷ đồng, tăng 28,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 58 triệu USD, tăng 129%; nộp ngân sách nhà nước 711 tỷ đồng, tăng 84,7%, nhóm ngân hàng đạt tổng mức huy động vốn 57.763 tỷ đồng, tăng 11,8% với dư nợ cho vay 32.884 t