Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Huyện ủy Vĩnh Bảo: Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025

Chiều 18/4, tại huyện Vĩnh Bảo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị trao đổi, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo đồng chủ trì Hội nghị.

Nhằm tăng cường sự kết nối, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp thành phố phát triển theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 gồm 5 nội dung phối hợp, theo đó: Phối hợp trong công tác lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Khối hoạt động trên địa bàn huyện chấp hành, thực hiện nghị quyết của Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Bảo liên quan đến doanh nghiệp về phát triển kinh tế – xã hội, quản lý, sử dụng tài nguyên – đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh,…

Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, phối hợp trong việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, của Huyện ủy có liên quan; trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng cấp ủy viên; trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức đảng thuộc Khối. Phối hợp trong quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối cư trú trên địa bàn, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.