Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chiều ngày 17/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, biểu dương các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2016, Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương nghị quyết của Trung ương và thành phố. Các cấp ủy cơ sở đưa ra các giải pháp tích cực nhằm khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, có doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả năm 2016 (qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Khối) như sau: Tổng doanh thu 16.013,4 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 650,8 tỷ đồng; lợi nhuận 1.097,9 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 233,5 triệu USD; tổng huy động vốn của các ngân hàng trong khối 43.863,6 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 29.205 lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; tham gia đóng góp quỹ xã hội từ thiện gần 06 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công ích đã làm tốt công tác quản lý hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ, bến phà, bến xe, môi trường, công viên cây xanh, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng ….. đảm bảo thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững, chất lượng ngày càng cao; đảm bảo an ninh, an toàn hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và chấp hành đúng chính sách pháp luật, không kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; không để xảy ra mất mát tài sản hoặc cháy nổ tại các đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện, bảo đảm tính chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Khối (công tác phát triển đảng viên vượt 15% kế hoạch năm 2016). Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Khối doanh nghiệp khá ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.  Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 có: 65 đơn vị (39 đảng bộ và 26 chi bộ) đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 30 đơn vị (22 đảng bộ và 08 chi bộ) đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 25 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (08 đảng bộ và 17 chi bộ); 08 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và 01 đơn vị không đánh giá do mới chuyển sinh hoạt về Đảng ủy Khối.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phấn đấu 70% số doanh nghiệp trong khối đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, 50% các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, thành lập từ 03 tổ chức cơ sở đảng trở lên, kết nạp 200 đảng viên mới trở lên, 100% tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai các nghị quyết đến toàn thể đảng viên, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối đạt vững mạnh; đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra. Tại hội nghị đã công nhận và tặng Giấy khen cho 30 tổ chức Đảng (22 đảng bộ, 08 chi bộ) đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016″.