• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Back to top