• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Back to top