• slide 1
  • slide 2

Điều lệ Đảng - Nghiệp vụ

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Back to top
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về