• slide 1
  • slide 2
  • slide

Điều lệ Đảng - Nghiệp vụ

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Back to top
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về