• slide 1
  • slide 2

Điều lệ Đảng - Nghiệp vụ

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Back to top
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về