• slide 1
  • slide 2
  • slide

Điều lệ Đảng - Nghiệp vụ

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Back to top
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về