• slide 1
  • slide 2
  • slide

Điều lệ Đảng - Nghiệp vụ

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Back to top
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về