Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố thăm và làm việc với một số đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối