ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤM 2

1.     C.bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
2.     C.bộ Các doanh nghiệp PG
3.     C.bộ Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức
4.     C.bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
5.     C.bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ Khai thác Thủy sản Hạ Long
6.     C.bộ Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên
7.     C.bộ Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá VCHP
8.     C.bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển đô thị Hải Phòng
9.     C.bộ Công ty TNHH Quốc tế SINJOOBO Việt Nam
10.  C.bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
11.  C.bộ Công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
12.  C.bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
13.  C.bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiến An
14.  C.bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng
15.  C.bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng Xuất khẩu Hải Phòng
16.  C.bộ Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Cảng
17.  C.bộ Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại
18.  Đ. bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng
19.  Đ.bộ Công ty CP ACS Việt Nam
20.  Đ.bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
21.  Đ.bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
22.  Đ.bộ Công ty CP Công viên, Cây xanh Hải Phòng
23.