Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển trọng điểm của cả nước, trung tâm hàng hải hàng đầu tại khu vực, Hải Phòng đặt nhiệm vụ phát triển hệ thống cảng biển lên hàng đầu – bên cạnh hai trụ cột công nghiệp và du lịch thương mại.

<