Hải Phòng: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

TP. Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu phù hợp.

 

Thí điểm triển khai tại 8 xã

Hết năm 2019, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và ngay sau đó đã bắt tay vào triển khai xây dựng thí điểm NTM kiểu mẫu tại 8 xã với mục đích rút kinh nghiệm để triển khai đồng loạt ở các địa phương còn lại.

8 xã được lựa chọn thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên ở Hải Phòng là những địa phương có nhiều vượt trội về kinh tế – xã hội, có hệ thống giao thông khá đồng bộ gồm: Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), xã Tân Dân (huyện An Lão), xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), xã Đồng Th