Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp thành phố: Gương mẫu thực hiện tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp