• slide 1
  • slide 2

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12): Tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Sáng 31-8, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng long trọng tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu thành phố kết nối tới điểm cầu các quận, huyện với hơn 4162 đại biểu tham dự. Trong đó, tại điểm cầu thành phố có 480 đại biểu; điểm cầu địa phương có 3682 đại biểu.

* Biểu dương 38 tập thể, 115 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, các Phó chủ tịch UBND thành phố. Lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành thành phố cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu.

 

Đoàn kết, năng động đổi mới xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Báo cáo tóm tắt những thành tựu, bài học kinh nghiệm rút ra sau 50 năm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác mỗi lần về thăm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng phấn đấu suốt 50 năm qua, đạt được nhiều thành tựu to lớn, cùng cả nước thực hiện công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào việc hình thành, phát triển, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng CNXH ở miền Bắc, quân, dân Hải Phòng đoàn kết chặt chẽ, “sản xuất tốt, chiến đấu dũng cảm”. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền thành phố  đoàn kết, năng động, đổi mới, xây dựng thành phố đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, từ sau Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đến nay, Hải Phòng có những bước tiến vượt bậc trên con đường hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố dần được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên hoàn. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp với chương trình xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi căn bản điều kiện làm ăn, sinh sống của bà con nông dân. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy học, khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng nâng cao. Thực hiện lời Bác dặn và phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, 50 năm qua, thành phố đặc biệt quan tâm chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.  Riêng năm 2019, thành phố dành 130 tỷ đồng hỗ trợ 2563 gia đình chính sách, người có công xây mới, sửa chữa nhà ở.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nêu rõ, thực hiện Di chúc của Người, các cấp ủy Đảng chú trọng củng cố, giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Công tác cán bộ luôn được chú trọng thực hiện với những giải pháp quan trọng.

Thực hiện Di chúc của Người “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và cần thiết”, 50 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác thanh niên với nhiều chủ trương, nghị quyết, việc làm cụ thể, hiệu quả cao; phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, công tác và học tập.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao hoa và bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu.

 

Lan tỏa những điển hình học tập và làm theo Bác

Về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, Thành ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2015-2020 và chuyên đề hằng năm. Đảng bộ các quận, huyện xác định thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị, là nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ. Nhiều địa phương, đơn vị lựa chọn những khâu đột phá, xác định giải pháp thiết thực, cụ thể, giải quyết triệt để nguyên nhân chính dẫn đến khiếu kiện liên quan đến các lĩnh vực như quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính….

Có thể khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, có sức lan toả cao.

Để thực hiện trọn vẹn di nguyện của Người, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12), thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Cảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tưởng, nội dung Di chúc; tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, với phương châm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra nhằm đưa Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á. 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều ý kiến phát biểu bày tỏ tình cảm sâu sắc tưởng nhớ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, thành kính báo cáo những thành tựu 50 năm thực hiện Di chúc của Người; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

 

Xứng đáng thành phố gương mẫu của cả nước

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những thành tựu Hải Phòng đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Hải Phòng triển khai thực hiện sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng, tác động tích cực đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; chấn chỉnh lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là công tác tổ chức và cán bộ. Cùng với đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến thực sự theo gương Bác về nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long tin tưởng với truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” cùng những thành tựu đạt được trong 50 năm qua và kết quả đạt được 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 là tiền đề quan trọng để thành phố Hải Phòng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, xứng đáng thành phố gương mẫu của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Với tấm lòng thành kính và trung thực, chúng ta xin kính cẩn báo cáo với Bác: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng CNXH, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Với sự cố gắng, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong 50 năm qua, Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu.

 

Nhấn mạnh những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của Di chúc, vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chỉ rõ: Tuy nhiên, trong thực hiện Chỉ thị 05 còn một số hạn chế. Đó là việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu tại một số cấp ủy Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò nêu gương tại cơ quan, đơn vị và địa bàn cư trú. Một số cấp ủy Đảng chưa làm đầy đủ trách nhiệm trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Không ít cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật làm giảm uy tín của Đảng, ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thường xuyên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quán triệt lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Từ tư tưởng đó, cố gắng nhiều hơn nữa chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết tốt nhất những vấn đề liên quan đến dân sinh, quyết tâm phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố đạt mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra.

 

Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao hoa, bằng khen tặng các tập thể tiêu biểu.

 

Tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ các nội dung để trình đại hội, các cấp ủy Đảng từ Thành ủy tới các chi ủy phải tập trung làm tốt công tác nhân sự, kiên quyết không bố trí tham gia cấp ủy những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Đảng, những cá nhân có hành vi gây rối, mất đoàn kết, hoặc giảm sút uy tín do phẩm chất đạo đức sa sút. Bác Hồ chỉ rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do vậy, toàn Đảng bộ phải thực hiện thật tốt Kết luận số 55 ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư, siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 38 tập thể, 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao hoa và bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ của Trung ương và thành phố biểu diễn ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước, thành phố đổi mới và Bác Hồ vĩ đại.

 

 

Tiết mục biểu diễn chào mừng hội nghị. 

Theo Báo Hải Phòng

Các tin khác

Hải Phòng bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Uỷ viên Thành uỷThi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng VCNETUBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8-2019: Tăng tốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểmNhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945- 2-9-2019): Tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩBế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dânPhát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Hướng tới trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tếKhai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phốHội nghị Thành uỷ lần thứ 20: Tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Back to top