• slide 1
  • slide 2

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố

Sáng 3-7, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; rà soát chỉ tiêu kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Ảnh: Duy Thính

 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao

Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và thống nhất nhận định: Với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế- xã hội thành phố tiếp tục đạt kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, tạo những bước đột phá mới, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các hoạt động liên kết vùng được mở rộng, công tác đối ngoại được triển khai tích cực, phong phú, nâng cao hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội tuy có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ nhưng đạt mức thấp so với yêu cầu kế hoạch đề ra. Tình hình dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa được khống chế nên sản xuất chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở còn chậm. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án, địa phương chưa được quan tâm tốt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án quan trọng điểm của trung ương, thành phố. Việc quản lý, chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh tại một số tuyến phố trung tâm còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến trật tự hè đường, mỹ quan đô thị. Tình hình khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp.

Cho ý kiến vào báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng cần thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có điều chỉnh, bổ khuyết các giải pháp, biện pháp thích hợp. Đồng  thời tiếp tục rà soát, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu bảo đảm sát tình hình thực tế, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cao hơn nữa, tạo đà phát triển đến năm 2025, năm 2030 theo Nghị quyết số 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu 5 năm 2015-2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện 3 năm 2016-2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, dự báo kết quả 2 năm 2019-2020, dự báo trong số 20 chỉ tiêu Đại hội đề ra có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 8 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu Đại hội.

 

Bốc xếp công-ten-nơ tại Cảng quốc tế Lạch Huyện.  

 

Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành và ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 12; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Thông tri về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Rà soát lại các chỉ tiêu; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố. Tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt để thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Tập trung các nguồn lực và sự chỉ đạo để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ 13; thực hiện rà soát, bổ sung, kiện toàn cán bộ kịp thời tại những đơn vị còn thiếu…

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tiến độ các đề án an sinh xã hội

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận: Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng rất cao. Hạ tầng đô thị thành phố được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh được triển khai xây dựng mới với tiến độ nhanh và chủ yếu bằng nguồn lực của địa phương. Các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra cơ bản hoàn thành, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Có được những kết quả nêu trên là sự cố gắng nỗ lực cao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cần nghiêm túc nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục kịp thời. Cụ thể là việc giải ngân vốn đầu tư công; triển khai Nghị quyết 32 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo hình thức BT còn chậm, thiếu bài bản. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư công cũng như đội ngũ cán bộ là chủ đầu tư, cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ này để có biện pháp chấn chỉnh, giải quyết kịp thời, nhằm đấy nhanh tiến độ đầu tư công. Đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu, từ nay đến cuối năm các cấp, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, kiên quyết không sử dụng những cán bộ yếu về năng lực, trình độ, trốn tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh cần tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Với phương châm chính sách an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục- Đào tạo xây dựng đề án miễn toàn bộ học phí đối với học sinh từ bậc mầm non đến THPT, theo hướng từ năm 2020 sẽ miễn toàn bộ học phí đối với học sinh từ bậc mầm non đến THCS; năm 2021 sẽ miễn toàn bộ học phí đối với học sinh bậc THPT. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng đề án về hỗ trợ gạch, xi măng cho hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở. Bí thư Thành ủy yêu cầu 2 đề án trên phải được khẩn trương xây dựng để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Liên quan đến công tác quản lý và phát triển đô thị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đường hè, tiếp tục duy trì tổ quản lý trật tự đô thị. Về xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng rà soát công trình đầu tư công, trong đó có các công trình xây dựng nông thôn mới để hoàn thành giải ngân đúng thời hạn. Bí thư Thành ủy lưu ý, UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương mỗi tháng, mỗi quý phải tổ chức đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, qua đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục kịp thời những hạn chế, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của thành phố./.

 

Các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng cao so với cùng kỳ, có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3%, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện hơn 7 nghìn triệu USD, bằng 70,22 so với kế hoạch; sản lượng hàng qua Cảng ước đạt trên 56,58 triệu tấn, tăng 9,83%, bằng 43,79% kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt hơn 3,98 triệu lượt, tăng 11,86%; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 44,5 nghìn tỷ đồng, tăng 43,44% so với cùng kỳ, trong đó thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 30954 tỷ đồng, tăng 57,2%, thu nội địa hơn 12,5 nghìn tỷ đồng,  tăng 30,8%.

Theo Báo Hải Phòng

Các tin khác

Hải Phòng bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Uỷ viên Thành uỷThi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng VCNETUBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8-2019: Tăng tốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểmNhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945- 2-9-2019): Tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩHội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12): Tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dânPhát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Hướng tới trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tếKhai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phốHội nghị Thành uỷ lần thứ 20: Tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Back to top