• slide 1
  • slide 2

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Thành phố phát triển mạnh mẽ, đột phá sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011

Ngày 8-4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung: Dự thảo báo cáo làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.  

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

 

 

Dự thảo  chuẩn bị công phu, chặt chẽ về  bố cục và nội dung

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung Dự thảo báo cáo làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Dự thảo báo cáo làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng gồm 3 phần: Tình hình kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng và Đại hội 15 Đảng bộ thành phố. 

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Dự thảo được chuẩn bị công phu, chặt chẽ về cả bố cục và nội dung, đánh giá toàn diện, súc tích, bám sát yêu cầu hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện. Qua 10 năm thực hiện toàn diện Cương lĩnh 2011, thành phố Hải Phòng có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần chứng minh sự đúng đắn và giá trị to lớn của cương lĩnh đối với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố trong thời gian qua. Các đại biểu đề nghị tổ biên tập tiếp tục bổ sung một số vấn đề: doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đất đai; lực lượng lao động chuyên môn cao còn thiếu; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chuyên nghiệp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể ở một số nơi còn hình thức; tiết kiệm trong tổ chức việc cưới, việc tang ở một số nơi chưa nghiêm.

Về những đánh giá trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị tổ biên tập cần cập nhật kết quả giải quyết tận gốc những vấn đề an sinh xã hội như chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong. Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu trong giải quyết vấn đề cai nghiện ma túy bằng Methadone, qua đó góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, dự thảo cần phân tích rõ những hạn chế trong việc đầu tư cho thể thao nhất là thể thao thành tích cao; đầu tư cho chỉnh trang đô thị.

Góp ý vào dự thảo báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng yêu cầu cần bổ sung đánh giá công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội để thấy rằng việc học tập Cương lĩnh toàn diện, có chiều sâu trong toàn bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Về xây dựng phát triển văn hóa - xã hội, dự thảo báo cáo cần bổ sung bài học kinh nghiệm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là cơ chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài; đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề giai cấp công nhân, vai trò của tổ chức Đảng trong phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Góp ý vào dự thảo báo cáo, một số đại biểu nêu những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thảo luận liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; cơ chế, chính sách trong thực hiện Cương lĩnh 2011 còn chồng chéo; tiêu chí công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa cụ thể. Các đại biểu đề nghị bổ sung phần đánh giá các nguồn lực Trung ương đầu tư tại Hải Phòng; phân tích tại sao kinh tế tập thể chưa đạt yêu cầu; phần đề xuất, kiến nghị cần nêu cụ thể hơn như phân cấp về quản lý đất đai, quy hoạch, dự báo, vốn…

Kết luận phần thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành lưu ý, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, tổ biên soạn cần bổ sung, làm rõ trong dự thảo một số vấn đề về kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân trong khi kinh tế tư nhân đang tạo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế; phát triển Đảng trong giai cấp công nhân, lao động; phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, gắn với dân hưởng thụ; công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế là trung tâm, song phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng giao thông…

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần xem lại tính chính xác số liệu gia tăng dân số đô thị; làm rõ vai trò kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tập thể, đa thành phần; những hạn chế, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011….

Chương trình hành động phải khả thi, rõ mục tiêu, giải pháp

Trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị thảo luận nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trình bày Chương trình về công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày các chương trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, các đại biểu thống nhất cao với nội dung chương trình hành động, đồng thời đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cụ thể, nhiều đại biểu cho rằng cùng với xây dựng và phát triển các chung cư nhiều tầng cần chú ý dành quỹ đất phù hợp để xây dựng các công trình phúc lợi, công trình văn hóa, sân vận động, đồng thời chú trọng hệ thống giao thông kết nối; bổ sung quy hoạch chi tiết giao thông đô thị gắn với phát triển đô thị thông minh…

 Các đại biểu cũng lưu ý, nên ghép chương trình 9, 10 trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào một nội dung để có giải pháp thống nhất …Đối với Chương trình về công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân, các đại biểu cho rằng mục tiêu đến năm 2025 không có tổ chức đảng yếu kém, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ rất khó thực hiện, cần cân nhắc  để xây dựng mục tiêu phù hợp, có tính khả thi.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy. Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xác định vị thế thành phố Hải Phòng quan trọng không chỉ với vùng Duyên hải Bắc bộ mà còn với miền Bắc và cả nước. Quan điểm của Trung ương là Hải Phòng phải đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Nghị quyết 45 chỉ rõ các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ như tổng thu ngân sách, GDP, GRDP. Do đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các ngành, địa phương phải bám sát những yêu cầu đó. Việc xây dựng chương trình hành động phải cụ thể, bám sát mục tiêu Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, vừa phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng các cơ chế, chính sách, vừa chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết 45 đề ra, chương trình hành động xác định rõ từ nay đến năm 2025 phải tập trung cao cho công tác thu ngân sách, cũng như các giải pháp tăng trưởng GRDP. Đồng thời tập trung lĩnh vực công nghiệp chế tạo, có cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo mặt bằng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó chương trình hành động phải cụ thể hóa được quy hoạch cây xanh, quy hoạch đô thị, bảo đảm an toàn giao thông; nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông ngầm; các công trình phúc lợi, công viên; giữ gìn văn hóa; bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Văn Thành lưu ý, chương trình hành động tránh chung chung, hình thức, sáo rỗng, không khả thi. Nội dung Chương trình hành động phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu, giải pháp và phải khẩn trương hành động ngay từ bây giờ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước chương trình hành động. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn tất các công việc cần thiết để chậm nhất là giữa tháng 5-2019 sẽ quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị./.

Theo Báo Hải Phòng

Các tin khác

Hải Phòng bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Uỷ viên Thành uỷThi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng VCNETUBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8-2019: Tăng tốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểmNhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945- 2-9-2019): Tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩHội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12): Tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dânPhát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Hướng tới trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tếKhai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phốHội nghị Thành uỷ lần thứ 20: Tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Back to top