Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đát nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”

Chiều 4/11, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đát nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu trung tâm và 16 điểm cầu cơ sở cùng sự tham gia của hơn 500 đại biểu.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân

Nội dung triển khai học tập tại Hội nghị bao gồm: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tực cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”. Các nội dung này được Báo cáo viên thành phố Trần Thị Phương, Trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy truyền đạt.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, qua đó góp phần quan trọng cho việc tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái. Đồng thời khơi dậy khát vọng, niềm tin và tạo động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm của các đơn vị trong Khối.

Báo cáo viên thành phố quán triệt tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 4 cá nhân trong Đảng bộ Khối, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, 3 tập thể thuộc Đảng bộ Khối đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích nêu trên.

Ban Tuyên giáo ĐUK