• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Back to top