• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Back to top