• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Back to top