• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Back to top