• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Back to top