16 C
Haiphong
Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, 2021

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Trang chủCẤP ỦY CƠ SỞHội nghị công bố các quyết định kiện toàn Đảng ủy Công...

Hội nghị công bố các quyết định kiện toàn Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.