Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Sáng 7/7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối. Hội nghị được kết nối đến 20 điểm cầu các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp; cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối; mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững v