Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành điều lệ đảng; tập huấn Chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sáng 25/11/2021, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành điều lệ đảng; tập huấn Chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 26 điểm cầu.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Hồng Vinh – Phó Ban Tổ chức Thành uỷ quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành điều lệ đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Nội dung tập huấn chuyên để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đồng chí Nguyễn Vương Long – giảng viên trường Chính trị Tô Hiệu truyền đạt.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, trong đó quan tâm vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề và thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Qua đó tạo chuyển biến trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo đúng quy định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị tại các doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.

Ban Tuyên giáo ĐUK