• slide 1
  • slide 2

Hội nghị Thành ủy lần thứ 19: Cùng với việc chuẩn bị đại hội, các cấp, ngành tập trung cao phát triển kinh tế- xã hội

Sáng 3-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, kế hoạch tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 19.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban, các tổ phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thành lập Tiểu ban Văn kiện, dự kiến 41 đồng chí và bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện dự kiến 12 đồng chí do đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự dự kiến 5 đồng chí do đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy là Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 dự kiến 20 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm Trưởng Tiểu ban. Trong đó Tiểu ban Văn kiện gồm 3 tổ: Xây dựng Đảng- hệ thống chính trị, vận động nhân dân; Kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh- Đối ngoại và biên tập giúp việc Tiểu ban. Tiểu ban Nhân sự có tổ giúp việc Tiểu ban. Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội gồm 5 tổ công tác: tuyên truyền khánh tiết; cơ sở vật chất, an ninh trật tự; lễ tân, hậu cần và y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trình bày dự thảo kế hoạch tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Theo dự thảo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thông tri; triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy; Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và các tổ giúp việc các tiểu ban hoàn thành trong nửa đầu tháng 6-2019. Cấp quận, huyện và tương đương tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn của các Ban Trung ương Đảng và các ban của Thành ủy tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và đại hội đảng bộ cấp mình; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội trong tháng 6-2019. Cấp cơ sở tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri và chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, của cấp ủy cấp trên trực tiếp  tới các chi bộ và đảng viên, thời gian hoàn thành trong tháng 7-2019. Về tổ chức đại hội, cấp cơ sở từ tháng 3 và hoàn thành trong tháng 5-2020; cấp quận, huyện và tương đương hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 7-2020. Đối với cấp thành phố, xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 và dự thảo Nghị quyết Đại hội bắt đầu thực hiện từ tháng 7-2019 đến tháng 7-2020, dự kiến tháng 8-2020 tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đồng thời góp ý điều chỉnh, bổ sung nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn các tiểu ban, các tổ trực thuộc tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; đề xuất một số công việc liên quan đến công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, dự toán kinh phí bảo đảm chuẩn bị tổ chức đại hội đảng Bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đúng kế hoạch tiến độ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thành ủy nhất trí thông qua quyết định thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội; Kế hoạch chi tiết về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý cần rà soát, sắp xếp lại thành viên các tiểu ban, các tổ trực thuộc tiểu ban, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở rà soát kỹ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố và các địa phương, Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị các văn kiện đại hội, nhất là Báo cáo chính trị phải bảo đảm tính bao quát, thiết thực, có định hướng lớn, mục tiêu cụ thể, chính xác, sát thực tiễn và dự báo được bức tranh tương lai của thành phố từ nay đến năm 2025, với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu thành lập tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng cấp quận, huyện và tương đương. Đồng thời sớm thông qua phương án sắp xếp các thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí nhân sự cũng như các công việc chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Các quận, huyện căn cứ kế hoạch của Thành ủy xây dựng kế hoạch thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị nhân sự đại hội từ cấp cơ sở bảo đảm chu đáo, đúng yêu cầu. Song song với công tác nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội, các cấp, ngành tập trung cao phát triển kinh tế- xã hội. Trước hết phải rà soát các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, những chỉ tiêu đã hoàn thành phải tiếp tục tăng mạnh hơn, những chỉ tiêu chưa hoàn thành phải tập trung nguồn lực để hoàn thành, phấn đấu đến năm 2020 không có chỉ tiêu nào không hoàn thành.

Đồng chí yêu cầu rà soát tất cả văn bản hướng dẫn liên quan tới dự toán kinh phí tổ chức đại hội để sớm có hướng dẫn cơ sở về vấn đề này./.

Theo Báo Hải Phòng

Các tin khác

Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dânPhát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Hướng tới trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tếKhai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phốHội nghị Thành uỷ lần thứ 20: Tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phốĐấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có tính quy luậtChính phủ họp thường kỳ trực tuyến tháng 6: Kinh tế - xã hội cả nước chuyển biến tích cựcĐề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhTập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 ở mức cao nhất

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Back to top