Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và ký kết Biên bản hợp tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và ký kết Biên bản hợp tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng

Ngày 21/8/2019, tại trụ sở Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và ký kết Biên bản hợp tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng. Cùng tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội còn có đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng còn có đồng chí Trần Quỳnh Trang – Phó Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng và văn phòng Đảng ủy Khối.

 Thay mặt tập thể Ban Ch