• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Back to top