• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Back to top