• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Back to top