• slide 1
  • slide 2
  • slide

Hướng dẫn những nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII)

Hướng dẫn những nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII)

Các tin khác

Đề cương báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020Mẫu báo cáo sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phíHướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2016Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2016Phiếu xin ý kiến nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cứ trúHướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Back to top