• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Back to top