• slide 1
  • slide 2
  • slide

Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều  trong quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

Các tin khác

Biểu mẫu thống kê năm 2018Các mẫu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2018Đề cương báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộQuy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũngQuy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmHướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmQuy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viênCông văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của ĐảngHướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Back to top