• slide 1
  • slide 2

Hướng dẫn - Thông tri

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 13 -HD/ĐUK 24/4/2017 Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020 Xem Tải về
2 24/4/2017 Mẫu báo cáo sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 Xem Tải về
3 24/4/2017 Đề cương báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 Xem Tải về
4 11-HD/ĐUK 27/3/2017 Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Xem Tải về
5 12-HD/ĐUK 27/3/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Xem Tải về
6 4/11/2016 Phiếu xin ý kiến nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cứ trú Xem Tải về
7 4/11/2016 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2016 Xem Tải về
8 4/11/2016 Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2016 Xem Tải về
9 07-HD/ĐUK 31/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 Xem Tải về
10 08-HD/ĐUK 3/11/2016 Hướng dẫn những nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII) Xem Tải về
11 9/8/2016 Mẫu Sơ yếu lý lịch Xem Tải về
12 9/8/2016 Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ Xem Tải về
13 9/8/2016 Biểu mẫu quy hoạch Xem Tải về
14 9/8/2016 Biên bản kiểm phiếu Xem Tải về
15 06-HD/ĐUK 9/8/2016 Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Xem Tải về
16 06-HD/UBKTTW 20/6/2012 Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng Xem Tải về
17 03-HD/BTGĐUK 18/1/2016 Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem Tải về
18 01-HD/BTGĐUK 15/1/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016 Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Back to top