• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Back to top