• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Back to top